Privacybeleid

In dit privacy statement beschrijven wij, hoe wij omgaan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacy statement. Deze is van toepassing op professionals, opdrachtgevers, partners, sollicitanten, werknemers en gebruikers van de website(s) van Emveflex. Met dit statement informeren wij je over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en op welke wijze we de verkregen gegevens en informatie gebruiken. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten je hebt, en hoe je deze kunt uitoefenen.

Wat wij doen

Emveflex maakt de perfecte match in met name de food & industry tussen ambitieuze opdrachtgevers en gekwalificeerde medewerkers. Compliancy aan wet- en regelgeving is voor ons vanzelfsprekend. Wij verleggen continu onze grenzen. Maar wat betreft wet- en regelgeving blijven we binnen de lijntjes. Daar kun je blind op vertrouwen. Daarom verwerken wij alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt volgens de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Welke rechten heb jij?

Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk. Daarom hebben wij ze hieronder kort samengevat. Heb je vragen hierover, of wil je een verzoek indienen, neem dan contact met ons op via Info@emveflex.com.

Jouw rechten zijn:

 • Recht op inzage: het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
 • Recht op aanvulling en rectificatie: het recht om jouw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen;
 • Recht op beperking van verwerking: het recht om aan te geven om minder gegevens te laten verwerken;
 • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden. Je mag je toestemming intrekken en/of je kan een verzoek indienen om je gegevens te laten verwijderen uit onze systemen;
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen;
 • Recht op bezwaar maken : het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking bij ons of een melding te maken bij deAutoriteit Persoonsgegevens

Wat we verwerken en waarom

Voor verschillende doeleinden verwerken wij persoonsgegevens. Zo verwerken we persoonsgegevens bij het zoeken naar gekwalificeerde medewerkers voor de perfecte match en voor bijvoorbeeld het uitvoeren van onze overeenkomsten. Daarnaast zijn we soms wettelijk verplicht bepaalde gegevens te verwerken. In andere gevallen baseert Emveflex zich op een gerechtvaardigd belang of dat van een andere partij, zoals bijvoorbeeld van een opdrachtgever. In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens.

Bij het gebruik van onze diensten en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Wij verwerken niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van de situatie of het type dienst dat je afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die je gebruikt. Hieronder volgt een opsomming van de situaties waarin wij bepaalde gegevens verwerken.

Professional / sollicitant

Als je je bij ons aanmeldt of reageert op een van onze (eigen) vacatures, dan hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je aanmelding te kunnen beoordelen en contact met je op te nemen. Als jij reageert op een vacature en dit blijkt niet helemaal een match, dan bewaren wij jouw gegevens om in de toekomst alsnog een vacature te vinden en om contact met je te kunnen opnemen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • CV met informatie over arbeidsverleden en opleidingen;
 • Beschikbaarheid.

Na jouw aanmelding hebben wij persoonlijk contact met je. Als wij jou willen inzetten, hebben wij regelmatig contact. Hiervan maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te kunnen maken.

Ingezette medewerker

Zodra je via ons aan een uitzend – detacheringsopdracht gaat beginnen, zullen wij bepaalde gegevens opslaan in jouw dossier. Dit doen wij in verband met onze NEN 4400-1 en VRO certificering, omdat de Belastingdienst dit van ons vraagt en om er voor te zorgen dat jij dingen geen twee keer hoeft te zeggen. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij je aanmelding/sollicitatie kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt:

 • Recent uittreksel KvK;
 • BTW nummer;
 • Ingevulde ondernemerscheck;
 • Verklaring Omtrent het Gedrag;
 • Formulier vaststelling identiteit;
 • Facturen en urenstaten;
 • Notities van onze contactmomenten.

Opdrachtgever

Van contactpersonen van opdrachtgevers bewaren wij ook persoonsgegevens. Dit om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen, om contact op te kunnen nemen in verband met een aanvraag, voor het inplannen van intakegesprekken of om een (lopende) inzet te bespreken. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

Nadat jij je aanmeldt als contactpersoon hebben wij persoonlijk contact met jou. Als wij kandidaten bij jou (willen) inzetten, komen we regelmatig bij je langs om bij te praten. Van ons contact maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jouw wensen en de gekwalificeerde medewerkers die wij aanbieden en inzetten.

Partner

Wij verwerken persoonsgegevens van contactpersonen van onze partners om hen te kunnen verzoeken om een aanbieding te doen voor onze aanvragen, om intakegesprekken te plannen, of om contact op te kunnen nemen voor andere manieren van samenwerking, bijvoorbeeld bij een aanbesteding. Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

Na jouw aanmelding hebben wij persoonlijk contact met jou. Als wij jouw kandidaten (willen) inzetten, hebben wij regelmatig contact. Hiervan maken wij notities, die we toevoegen aan jouw dossier. Dit doen we om een zo goed mogelijke match te maken tussen jouw professional(s) en onze opdrachten.

Bezoeker website(s)

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand welke een webbrowser op de harde schijf van jouw computer plaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze systemen te verbeteren en om een betere en meer persoonlijke dienstverlening aan te kunnen bieden. De cookies geven hiermee de mogelijkheid om persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen te behouden. Bij het verkrijgen van inzicht in de navigatie op de website, maakt Emveflex gebruik van die cookies. Zo houdt een statistiekenprogramma (Google Analytics) voor Emveflex bij hoe onze bezoekers door de site heen ‘surfen’. Hierdoor kan Emveflex de site gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover derden die informatie namens Google verwerken. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van jouw apparaat, wordt door Google (vooralsnog) opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie: lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browsers opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan echter betekenen dat bepaalde functionaliteiten of gedeeltes van onze site niet correct functioneren of toegankelijk zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij jouw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Voorgaande is niet van toepassing, indien wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting. Voor afloop van een bewaartermijn, zullen wij jou (opnieuw) om toestemming vragen. Geef jij ons geen toestemming of dien jij tussentijds een verwijderverzoek in, dan zullen wij jouw gegevens anonimiseren of verwijderen. In onderstaande situaties zijn de bewaartermijnen als volgt:

 • Gegevens die wij ontvangen naar aanleiding van een aanmelding (als medewerker, opdrachtgever of partner) bewaren wij 1 jaar;
 • Als je reageert op een specifieke vacature, maar dat blijkt niet de juiste match, is de bewaartermijn 1 jaar. Dit doen we zodat we jou ook andere interessante vacatures kunnen sturen;
 • Persoonsgegevens van medewerkers die niet voor ons werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in Emveflex: 1 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in ons systeem;
 • Als wij jouw profiel online tegenkomen en graag zaken met je zouden willen doen, slaan wij deze gegevens op. Binnen 28 dagen nadat jij door ons bent gevonden, zullen wij contact met je opnemen om onze interesse kenbaar te maken en indien nodig vragen wij je toestemming om jouw gegevens langer te bewaren;
 • Als jij via ons ingezet bent vragen wij je na afloop van de inzet opnieuw om toestemming om jouw gegevens te bewaren, zodat wij je ook in de toekomst kunnen matchen aan nieuwe opdrachten. Geef je die toestemming niet, dan zullen wij alles verwijderen, behalve de gegevens die wij van de Belastingdienst 7 jaar lang moeten bewaren. Deze 7 jaar gaat in op de datum dat jij je opdracht hebt afgerond. Hierna zullen wij deze gegevens verwijderen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Delen met opdrachtgevers

Als wij jou als medewerker voorstellen bij een van onze opdrachtgevers, dan delen wij jouw persoonsgegevens (naam, woonplaats, cv, motivatie en beschikbaarheid). We stellen jou nooit voor zonder dat met jou te overleggen. Bij het voorstellen gebruiken wij in principe jouw eigen cv, die we wel even omzetten naar onze huisstijl. Als de aanbieding tot een inzet leidt, dan kan het zo zijn dat we meer gegevens moeten delen. Ook dit bespreken we uiteraard vooraf met jou.

Delen met professionals of partners

Persoonsgegevens van een contactpersoon van een opdrachtgever kunnen we delen bij het inplannen van een intakegesprek,. We delen dan jouw naam (en na overleg met jou in sommige gevallen jouw telefoonnummer en emailadres) met een professional en/of partner. Dit doen wij zodat onze medewerker weet met wie hij een gesprek heeft, zich kan voorbereiden op de intake en eventueel contact met jou kan opnemen.

Delen met verwerkers

Wij schakelen leveranciers in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Emveflex . Met alle verwerkers van persoonsgegevens sluiten wij verwerkersovereenkomsten af. Emveflex beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving en ziet hier periodiek op toe, alsmede op naleving van gesloten verwerkersovereenkomsten.

Delen met andere verantwoordelijken

Wij werken met andere verantwoordelijke partijen samen die diensten aanbieden waarbij persoonsgegevens uitgewisseld kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die trainingen geven, screenings verzorgen, persoonlijkheidstesten afnemen of feedback verzamelen. In onze selectie van partijen staat onze kernwaarde integriteit voorop en daarom maken wij duidelijke afspraken met deze partijen over het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Verder delen wij jouw persoonsgegevens alleen met politie en/of justitie als hiertoe een wettelijke verplichting is.

Ten slotte worden wij in verband met onze certificeringen minimaal elk half jaar geaudit. Het kan dus voorkomen dat een auditor jouw dossier inziet. Wij hebben hieromtrent afspraken gemaakt met deze auditor.

Hoe beveiligt Emveflex persoonsgegevens?

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Emveflex zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Websites van derden

De website van Emveflex kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden.

Social media

Op onze website(s) vind je knoppen op pagina’s om te kunnen delen via social media (Facebook, Twitter en LinkedIn). Als jij op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende social media aanbieder. Lees het privacy statement van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Emveflex Personeelservice B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Contact opnemen met Emveflex ?

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens of naar aanleiding van dit privacy statement kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 • Telefonisch: 053-538 38 82
 • Mail: Info@emveflex.com
 • Website: www.emveflex.com
 • Post: Deurningerstraat 320, 7522 CN Enschede

Wijziging Privacy statement

Emveflex kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 25-05-2018

App met ons
1
Hi! Kunnen wij je helpen?